Ungdomarnas Föreningshus

22.05.2014 kl. 13:30
Femte Ungdomsringen har dragit igång ett nytt projekt med målet att stöda föreningarnas ungdomsverksamhet

Projektet "Ungdomarnas föreningshus" har som mål att stödja föreningar inom Femte Ungdomsringen som bedriver och vill bedriva verksamhet riktat till ungdomar, främst öppet-hus verksamhet för ungdomar.

Projektet är tre delat. Första delen går ut på att kartlägga hur många föreningar som bedriver ungdomsverksamhet och hur den är utformad och fungerar samt hur många föreningar som är intresserade av att bedriva ungdomsverksamhet. Andra delen handlar om att undersöka vilka faktorer som påverkar en lyckad verksamhet riktad till unga och skapa ett så kallat verksamhetskoncept. För den här delen kommer Femte Ungdomsringen att samla erfarenhet från föreningarna och från andra aktörer med ungdomsverksamhet. Den sista delen handlar om att testa och vidareutveckla verksamhetskonceptet och sedan erbjuda detta åt föreningarna.

Tanken är att våra föreningar skall få möjlighet till en "start-guide" för att lättare veta i vilken ände man skall börja om man vill starta upp ungdomsverksamhet. Vidare är målet att de som redan bedriver ungdomsverksamhet skall få tips om hur man kan vidareutveckla sin verksamhet.

Vi har redan startat med första delen, kartläggningen, genom att skicka ut en blankett till samtliga medlemsföreningar. Nu finns även möjligheten att fylla i blanketten elektroniskt.

Fyll i blanketten "Ungdomarnas föreningshus" HÄR

 

Om ni har frågor eller kommentarer gällande blanketten eller projektet, vänligen kontakta mig på femte@sou.fi eller 050-433 3262.

Med Vänliga Hälsningar,

Amanda Sigfrids, verksamhetsledare