Årsmöte 2016

28.04.2016 kl. 12:09
Årsmöte 9.5.2016

Femte Ungdomsringens medlemsföreningar sammankallas härmed till föreningens årsmöte, vilket hålls måndag 9.5.2016 kl. 18:00 i Västerhankmo UF-lokal. Förutom de sedvanliga stadgeenliga ärendena behandlas även upplösande av föreningen. Medlemsföreningarna har rösträtt enligt deras medlemsantal, med en röst per påbörjat antal 25 medlemmar. Fullmakter skall företes vid ankomst till mötet.

Väl mött!

 

Enligt uppdrag,

Ann-Sofie Finne / Femte Ungdomsringen r.f.

Femte Ungdomsringen