Femte Ungdomsringen r.f.

Bölesundsvägen 10 B
65610 Korsholm

Tfn 050-433 3262
E-post: femte[ät]sou.fi

Projektbidrag, lånebidrag och bidrag för utbildande av ordningsvakter

Bidragen / understöden beviljas endast till Femte Ungdomsringens medlemsföreningar. Bidragen kan sökas under hela året, beslut om beviljande tas på följande styrelsemöte. Ansökningarna, vilka formuleras fritt, riktas till Femte Ungdomsringens styrelse. Bidragen skall användas till de ändamål för vilka de beviljats och bidragen beviljas endast en gång till samma ändamål.


PROJEKTBIDRAG

Projektbidrag kan beviljas för evenemang, projekt och kurser (nya projekt som inte hör till föreningens normala verksamhet). Projekten kan genomföras av föreningen ensam eller i samarbete med Femte ringen. Till ansökningarna för projektbidrag bifogas kostnadsplan och projektplan/program. Ansökan inlämnas före projektet inleds. Föreningen bör avge redovisning för hur det beviljade bidraget använts. Vid ett eventuellt beviljande av bidrag bestämmer ringens styrelse när föreningen tidigast kan avge redovisning. Projektbidraget utbetalas efter redovisning.

LÅNEBIDRAG

Lånebidrag kan endast sökas för betalning av räntekostnader. Lånebidraget måste återbetalas när föreningens ekonomi förbättrats. Ingen ränta upptas för lånebidrag.
Till ansökan om lånebidrag bör bifogas handlingar om föreningens lån samt aktuella uppgifter om föreningens ekonomi. Redovisning för hur lånebidraget använts bör avges till ringens styrelse.

BIDRAG FÖR UTBILDANDE AV ORDNINGSVAKTER

Medlemsföreningarna kan ansöka om bidrag för utbildande av ordningsvakter. Femte ringen stöder föreningarna med 20 € /person som genomfört och blivit godkänd i grundkursen för ordningsvakter (32 lektioner). Understödet utbetalas endast till föreningarna, inte till privatpersoner.
Ansökan görs på blanketten för ordningsvakter (PDF).