Femte Ungdomsringen r.f.

Bölesundsvägen 10 B
65610 Korsholm

Tfn 050-433 3262
E-post: femte[ät]sou.fi

UTHYRNINGSVILLKOR FÖR RINGENS GOLVBONARE

För ringens medlemsföreningar:

Hyra: 10 € / 3 dygn (maxtid)
30 € i straffavgift om inte bonaren återlämnas hel och rengjord.
Kostnaderna faktureras i samband med medlemsavgifterna.

För utomstående:

Hyra: 50 € / dygn
100 € i straffavgift om inte bonaren återlämnas rengjord och hel.
Fakturering: Antingen kontant betalning eller så skickar vi faktura efteråt.