Musiikin vaikutus mieleen

Musiikki on väline tarinoiden kertomiseen ja tunteiden ilmaisemiseen. Sillä on kyky vaikuttaa mieleemme monin eri tavoin. Tässä kirjoituksessa tutkimme, mitä tekemistä musiikilla on mielenterveytemme ja hyvinvointimme kanssa.

Musiikki stressin lievittäjänä

Yksi yleisimmistä tavoista, joihin ihmiset käyttävät musiikkia, on stressin lievittäminen. Musiikki voi vähentää stressitasoja rauhoittamalla kehomme reaktiota stressihormoneihin, kuten kortisoliin ja adrenaliiniin. Siksi rauhoittavan musiikin kuunteleminen voi auttaa meitä tuntemaan olomme rentoutuneemmaksi ja vähemmän ahdistuneeksi stressaavissa tilanteissa. Se voi myös lisätä energiatasojamme ja auttaa meitä pysymään motivoituneina haastavien tehtävien aikana.

Lisäksi tutkimusten mukaan pirteän tai motivoivan musiikin kuuntelu voi parantaa mielialaa ja saada meidät tuntemaan olomme onnellisemmaksi. Toisaalta hiljattain on saatu sellaisiakin tuloksia, joissa surullisen musiikin kuuntelu on auttanut alakuloiseksi itsensä tuntevia ihmisiä tasoittamaan tunteitaan ja täten kohentamaan mielialaansa.

Netissä on tarjolla paljon musiikkisisältöä, mutta siitä suuri osa ei ole maarajoitusten vuoksi saatavilla. VPN-yhteys avaa kuitenkin ovet näihinkin sisältöihin ja tarjoaa lisäksi turvallisen selauskokemuksen missä ja milloin vain.

Musiikin kognitiiviset hyödyt

Musiikki ei ainoastaan auta meitä pysymään rauhallisina, kun tunnemme itsemme stressaantuneiksi, vaan sillä on myös myönteisiä vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihimme. Musiikin on todettu parantavan esimerkiksi muistin palautumista ja keskittymistä.

Kun ihmiset altistuvat tietyntyyppiselle musiikille, heidän mieleensä palautuu siihen liittyviä muistoja todennäköisemmin verrattuna tilanteeseen, jossa he eivät olisi kuulleet kyseistä musiikkia. Tämä vaikutus on erityisen voimakas kappaleilla, joissa on sanoitus; sanat auttavat muistamaan tosiasioita tai yksityiskohtia. Musiikkiharjoittelu voi hyödyttää erityisesti lapsia, jotka saattavat kärsiä tarkkaavaisuusongelmista tai lukihäiriöstä.

Musiikkia kuunnellessamme useat aivojen alueet aktivoituvat samanaikaisesti, mikä auttaa meitä keskittymään käsillä olevaan tehtävään vaikkapa töissä tai koulussa. Lisäksi on havaittu, että tietyntyyppinen klassinen musiikki voi parantaa luovan ajattelun taitoja ja täten avustaa vaikeiden ongelmien ratkaisemisessa.

Kehokin pitää musiikista

Musiikki voi myös parantaa fyysistä terveyttä vähentämällä kroonisista kiputiloista kärsivien ihmisten kipua. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset, jotka kuuntelevat rauhoittavaa tai rentouttavaa musiikkia lääketieteellisten toimenpiteiden aikana, kokevat vähemmän kipua ja epämukavuutta kuin ne, jotka eivät sen aikana kuuntele lainkaan musiikkia. Rauhoittava musiikki auttaa harhauttamaan mielen pois kehon kipusignaalien tuntemisesta, mikä taas puolestaan auttaa vähentämään epämiellyttävien ja mahdollisten kivuliaiden toimenpiteiden kohteena olevien potilaiden kokemia negatiivisia tuntemuksia.

Musiikki toimii lisäksi loistavana motivaattorina liikunnan harrastamiseen. Kaikenlainen fyysinen aktiviteetti sujuu yleensä mukavammin, jos sitä voi tehdä itselle mieleisen ja sopivalla tempolla varustetun musiikin tahtiin. Tämä voidaan ajatella yhdeksi musiikin fyysisistä hyödyistä, onhan säännöllinen liikkuminen ja harjoittelu kokonaisvaltaiselle terveydelle erittäin tärkeää!

Musiikki on voimakas työkalu

Musiikilla on voima muuttaa mielialojamme, lisätä energiatasojamme ja jopa auttaa meitä parantumaan nopeammin! Seuraavan kerran kun tunnet olosi stressaantuneeksi tai tarvitset vain motivaationpuuskan tulevaa päivää varten, laita lempikappaleesi soimaan ja pistä vaikka tanssiksi! Saatat yllättyä siitä, kuinka paljon paremmalta olosi tuntuu sen jälkeen.