Entisaikaan tieto oli omaisuutta, joka kuului vain harvoille. Opettajat olivat tiedon vartijoita. Kun oppi löytyi vain kirjoista, pääsy sen luokse oli hankalaa. Koulutusjärjestelmä piti huolen siitä, että pitkään vain perusopetus oli kaikkien tarjolla. Kaikki erikoistuva oppiminen ja korkeampi koulutus oli tarjolla vain harvoille. Tämä tilanne on muuttunut internetin myötä. Netistä löytää artikkeleita, videoita, musiikkia, kokonaisia yliopistokursseja, luentoja, aivan mitä tahansa tietoa mitä ikinä tuntee tarvitsevansa. Vihdoinkin maailma on saavuttanut tasa-arvoisuuden sen suhteen, että kaikilla on pääsy tiedon äärelle. Mahdollisuudet tulla mestaritietäjäksi asiassa kuin asiassa ovat auki kaikille.

Kuinka aloittaa omaehtoinen oppiminen?

Kun tiImage result for self educationeto on kaikkien saatavilla, yksilön vastuu oman itsen kehittämisestä korostuu. Lähtökohtana on se, että ihminen itse on utelias ja kiinnostunut eri asioista. Etsimällä tietoa ja etenemällä uusille tiedon lähdeille oma tiedon määrä karttuu. Englannin kielen osaamisesta on paljon hyötyä; tietojen määrä moninkertaistuu, jos pystyy omaksumaan tietoa myös englanniksi. Tosin kielitaito alkaa karttua nopeasti, kun seuraa itseä kiinnostavaa asiaa ja oppii tietämään siitä yhä lisää, ja niin myös ymmärrys kielestä alkaa kasvaa. Yhtäkkiä vaikeatkin sanat muuttuvat ymmärrettäväksi ja ihminen on yhä pidemmällä omassa osaamisessaan. Tärkeintä on tunnistaa omat kiinnostuksenkohteensa ja osata nimetä ne. Googlaamalla pääsee helposti jo hyvään alkuun. Youtube -videot tarjoavat googlen lisäksi kiinnostavia lähtökohtia asiaan perehtymiselle. Lisätiedon lähteille voi päästä myös seuraamalla Youtube -videoiden kommenttikenttiä: eri maiden kansalaisilla on kosolti tietoa, joka voi johdattaa taas uuden tiedon lähteelle. Utelias mieli ja rohkeus lähteä ottamaan asioista selvää ovat omaehtoisen oppimisen tärkeimmät työkalut.

Valmiit oppimateriaalit netissä

Kuuluisimpia netistä löytyviä luentoja saattavat olla TED Talks -luennot. Luentoja löytyy eri aihepiireistä lukemattomia. Asiantuntijat ja hyvät puhujat jakavat tietoaan ilmaiseksi netin kautta miljoonille katsojille. Nykyään TED Talks -luentoja löytää myös suomen kielellä tekstitettyinä. Korkeatasoiset luennot ovat keränneet paljon kiitosta ja fanikuntaa ympäri maailmaa.

Monen ulkomaisen yliopiston opintokokonaisuuksia voi nykyään seurata eri tavoin netin kautta. Osa julkaisee luennotkin striimauksena. Vain mahdollisuus tenttiä kokonaisuuksia yleensä puuttuu, mutta muuten kuka tahansa pääsee myös akateemisen tiedon äärelle.